BlogsMarketingMarketingcommunicatieplan opstellen in 7 stappen. Hoe?

https://kingofconcepts.nl/wp-content/uploads/2017/11/unnamed-file.jpg

Hoe stel ik een marketingcommunicatieplan op?

Marketingcommunicatieplannen, een term waar je tegenwoordig niet meer omheen kan. Marcom, oftewel marketingcommunicatie, geef het beestje een naam - heeft een plan nodig. Ook bij King of Concepts gebruik ik de term regelmatig. In deze blog leggen ik uit wat ik daar nou precies onder versta, maar ook welke zeven vragen je jezelf moet stellen bij het opstellen van een marketingcommunicatieplan.

Makertingcommunicatieplan opstellen? Laten we beginnen met marketingcommunicatie. Want wat is marketingcommunicatie nou precies? Marcom is een onderdeel van de zogeheten marketingmix die bestaat uit de 4 P’s. Dit zijn product, prijs, plaats, promotie. Marcom valt hierbij onder de P van promotie en één van de definities luidt als volgt: ‘Alle middelen waarmee een organisatie communiceert om haar diensten of producten te verkopen’.

Consistentie en synergie

In theorie zijn er twee belangrijke onderdelen tijdens het ontwerpen en uitvoeren van je marketingmix: consistentie en synergie. Dit geldt dus ook voor je marketingcommunicatie. Met consistentie wordt bedoeld dat alle marketinginstrumenten hetzelfde doel voor ogen hebben en elkaar niet tegenwerken. Dit zorgt niet alleen voor helderheid, maar ook voor begrip ten opzichte van je boodschap. Onder synergie verstaan we dat marketinginstrumenten elkaar moeten versterken. Een merk wordt namelijk sterker als bijvoorbeeld wordt geadverteerd en verkocht op de juiste locaties. Het geheel is meer dan de som der delen.

Geïntegreerd marketingcommunicatieplan

In een ver verleden zagen mensen communicatie nog niet als één geheel, maar als losse onderdelen bij elkaar: adverteren, PR, klantcommunicatie, noem maar op. Tegenwoordig kennen we vooral geïntegreerde communicatie, waarbij het perspectief van de klant belangrijker is geworden. Het is een concept van marketingcommunicatieplanning dat de toegevoegde waarde onderkent van een omvattend plan voor het gebruik van de strategische functies van verschillende communicatiedisciplines. Denk bijvoorbeeld aan reclame, direct response, verkooppromotie en PR. Effectiviteit bestaat niet enkel meer uit herhalingshandelingen  van klanten, maar vooral ook uit de relevantie die je bedrijf heeft.

Corporate Identity

Om het doen en laten van een organisatie te begrijpen, moet je begrip hebben van de corporate identity van een bedrijf. Hieronder vallen het profiel en de waarden die een bedrijf naar buiten toe communiceert. Zó wil het bedrijf gekend worden. Het beantwoordt de vraag ‘wie zijn wij?’. Denk bijvoorbeeld aan de King of Concepts slogan: ‘Let’s grow together’. Een reclamebureau heeft bestaansrecht door het goede verhaal dat men creëert voor de merken en bedrijven die zij ondersteunt. Dat is wie ik ben en hoe ik gezien wil worden; because when your story is great, so is ours.

De corporate identity is om een aantal redenen belangrijk. Het zakelijk milieu verandert constant en vaak radicaal. Je corporate identity moet daarom constant gemonitord en bekeken worden, in lijn met die veranderingen. Ook lijkt het steeds moeilijker te worden voor bedrijven om zichzelf en de producten te onderscheiden. Duidelijk weten wie je bent en waarom je bestaat, kan cruciaal zijn voor een unieke marketingpositie. Zeker bij internationale bedrijven is het goed om een gemeenschappelijke communicatievorm te ontwikkelen, zodat de kans op inconsistente communicatie beperkt wordt. Tot slot kan een goede corporate identity leiden tot meer motivatie onder werknemers; zij weten immers waar ze voor staan.

Marketingcommunicatieplan

Een duidelijke lijn aanhouden in je manier van communiceren, dat is niet altijd makkelijk. Wie een duidelijk geïntegreerd marketingcommunicatieplan wil ontwikkelen, doet er goed aan zichzelf de volgende zeven vragen te stellen:

1. Situatie en marketingdoelen: Waarom?

Je begint met de waarom-vraag om zo het uitgangspunt van je marketingcommunicatieplan te bepalen. Hoe ziet de huidige situatie eruit? Bestaat er ontevredenheid over iets? Wat is de gewenste situatie en waarom? Wat is de huidige situatie? Waarover bestaat er ontevredenheid? En wat is de gewenste situatie die je wilt bereiken? Kortweg: waarom doe je het? Door kernproblemen te analyseren, formuleer je het vertrekpunt van je plan.

2. Doelgroepen: Wie?

Uit de eerste analyse kan vervolgens worden afgeleid wie je doelgroepen zijn. Aan wie wil je je product of dienst verkopen? Handig is om je doelgroepen in te delen in homogene groepen. Ook de positionering is daarbij erg belangrijk. Hoe wil ik dat de door mij gekozen doelgroep mijn product of dienst ziet? Waaraan moeten ze denken? Dit heeft betrekking op ‘de plek in de gedachten’ die jouw bedrijf krijgt.

3. Marketingcommunicatiedoelen: Wat?

Wat wil ik bij mijn doelgroep bereiken? Wat wil ik ze vertellen? Handig is om de boodschap die je wil uitdragen daarop aan te passen.

4. Instrumenten en media: Hoe en waar?

Welke middelen en media ga je gebruiken om je boodschap aan de doelgroep te communiceren? Hierbij kan worden gedacht aan social media, nieuwsbrieven, websites, reclame, folders, beurzen, billboards en ga zo maar door. Ook is het belangrijk om te weten wie in de organisatie wat doet. Handig is om bij voorbaat vast te leggen wie welke taken heeft. Niet alleen intern, maar ook bij het inschakelen van derden, zoals een reclamebureau.

5. Budget: Hoeveel?

Uiteraard is het van belang hoeveel budget je ter beschikking hebt, want de uitvoering van een communicatieplan kost geld. Met beperktere mogelijkheden zal er creatiever moeten worden omgegaan met dat wat er wél is. Meer kunnen investeren in communicatie betekent logischerwijs ook meer mogelijkheden.

6. Tijd: Wanneer?

Een communicatieplan werkt pas optimaal als er een goede planning is opgesteld. In welke volgorde worden de middelen ingezet en wanneer? Wil je je boodschap er snel en overtuigend doordrukken of het uitsmeren over een langere periode?

7. Evalueren: Hoe effectief?

Tot slot wordt er gekeken hoe effectief het opgestelde plan geweest is: wat goed ging, maar ook zeker wat een andere keer beter kan of moet. Is de doelstelling behaald? Dit soort vragen wordt beoordeeld tijdens een evaluatie. Door dit goed inzichtelijk te maken, zorg je ervoor dat je in de toekomst een (nog) beter communicatieplan kunt maken.

Marketingcommunicatieplan nodig?

Een goed communicatieplan opstellen is zo simpel nog niet en vergt veel aandacht. Gelukkig bestaan er professionals die weten wat er gevraagd wordt. Zoek eens op Google via de term “marketingprofessionals”, of kijk eens op www.kingofconcepts.nl/diensten/ of ik jou en je bedrijf van dienst kunnen zijn.