Brand identity

Mijn kennis van de afgelopen 10 jaar heb ik gebundeld in een effectief brand accelerator programma. Het programma bestaat uit losse trainingen, welke uiteraard ook los te boeken zijn.

In de vorige workshops is er veel aandacht besteed aan onderzoek, identiteit, drijfveren en ambities. Zodra er een duidelijk doel en passend en oprecht kernconcept is vastgesteld, kan deze worden uitgewerkt in een brand identity. De brand identity is het eerste gedeelte van de brandcode. Dit is de bijbel die je onderneming zal hanteren als leidraad in alle bedrijfsbeslissingen. Zo zorg je ervoor dat elk bedrijfselement in één lijn staat met je merkidentiteit. In de brand identity worden de roots van het merk omschreven en worden de merkstrategie, positionering en merkeigenschappen geconcretiseerd en uitgebreid. In deze workshop zullen de volgende thema’s worden besproken:

• Herkomst
• Merkpersoonlijkheid
• Merkassociaties
• Het verhaal dat verteld wordt
• Merkwijzer
• Merkpositie
• Behoeftevoorziening
• Merkonderhoud
• Merkactivatie